Български (България)English (United Kingdom)
 

Одит на проекти

ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС     

        "Балкан Одит" ООД има значителен опит в одитирането на проекти, финансирани от Европейския съюз, от Евроатом и от българските държавни институции. Работим с всички видове бенефициенти и оперативни програми - с издаване на доклад до Управляващия орган или директно до финансиращата институция - ЕК, Евроатом и т.н., както на български така и на английски език. Цената на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта.  За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел "контакти".

 

Одиторският ангажимент за одит на проект се извършва съгласно:

 

 Международните стандарти за свързаните услуги - International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400  Ангажименти за извършване на предварително съгласувани процедури по отношение на финансова информация, както са публикувани от МФС;

-     в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от МФС. Въпреки че според МССУ 4400, безпристрастността не е сред изискванията за ангажиментите за предварително съгласувани процедури, Договарящият орган изисква от Одитора да отговаря на изискванията за безпристрастност, както са изложени в Етичния кодекс. 

-   съгласно Условията на Договора за безвъзмездна помощ  и изискванията на Управляващия орган.

 

Цената на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта.  За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел "контакти".

 

 

Последни новини