Български (България)English (United Kingdom)
Търсене

Търсене

Търсене само в:

Ключова дума консолидирани отчети

Общо 4 резултата са открити.

1. Счетоводни услуги
(Съдържание/Счетоводни услуги - English (United Kingdom))
... дължимите данъци, съгласно декларациите, изготвяне на ГФО, консолидирани отчети, статистически отчети. ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА: Преглед и обработка на трудови книжки, изготвяне ...
ЦЕНИ ЗА ОДИТ НА ГФО НА ИНДИВИДУАЛНИ И КОНСОЛИДИРАНИ ОТЧЕТИ НА ФИРМИ: МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА!   ЦЕНИ ЗА ОДИТ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ПРОГРАМИ: СПОРЕД БЮДЖЕТА НА ...
3. Счетоводни услуги
(Съдържание/Счетоводни услуги)
... дължимите данъци, съгласно декларациите, изготвяне на ГФО, консолидирани отчети, статистически отчети. ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА: Преглед и обработка на трудови книжки, изготвяне ...
4. Одит на консолидирани отчети
(Съдържание/Одиторски услуги)
Съгласно закона за счетоводството консолидираните финансови отчети на предприятията майки подлежат на задължителен независим финансов одит. Задължително се одитират и всички включени в консолидацията ...