Български (България)English (United Kingdom)
Търсене

Търсене

Търсене само в:

Ключова дума одитор

Общо 14 резултата са открити.

1. Доклад за прозрачност за 2012г.
(Съдържание/Последни новини - English (United Kingdom))
ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2012 ГОДИНА Регистриран одитор, д.е.с. Роза Стоянова Георгиева  ДИПЛОМА № 0216/ 1993, издадена от ИДЕС ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ  СЪГЛАСНО ЧЛ. 40М ОТ ЗНФО ЗА ФИНАНСОВАТА ...
2. НОВ ОДИТОРСКИ СОФТУЕР EASY CHECK
(Съдържание/Последни новини - English (United Kingdom))
"БАЛКАН ОДИТ" ООД вече използва специализиран одиторски софтуер EASY CHECK - разработен от "АДА СОФТ-ОДИТ". ...
3. За фирмата
('Некатегоризирани статии')
... одитори и съдружници в дружеството са: Роза Стоянова Георгиева, (Диплом № 0216/1993г), която се занимава с одит на Годишни финансови отчети на дружества, регистрирани по търговския закон, дружества с ...
4. Доклад за прозрачност за 2012г.
(Съдържание/Последни новини)
ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2012 ГОДИНА Регистриран одитор, д.е.с. Роза Стоянова Георгиева  ДИПЛОМА № 0216/ 1993, издадена от ИДЕС ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ  СЪГЛАСНО ЧЛ. 40М ОТ ЗНФО ЗА ФИНАНСОВАТА ...
5. ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2011 ГОДИНА
(Съдържание/Последни новини)
Изисквана информация по чл. 40М Информация за Регистриран одитор Роза Стоянова Георгиева,  д.е.с. Диплома № 0216/1993г. 1. Описание на правната и организационната форма ...
6. Доклад за прозрачност 2010
(Съдържание/Последни новини)
Регистриран одитор, д.е.с. 216, издадена от ИДЕС ГОДИНА Информация за Регистриран одитор 1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор " ...
ЦЕНИ ЗА ОДИТ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ПРОГРАМИ - според бюджета на програмата или по договаряне.СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ - ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В ЕВРО БРОЙ ДОКУМЕН- ТИ/Счето- водни статии ...
8. НОВ ОДИТОРСКИ СОФТУЕР EASY CHECK
(Съдържание/Последни новини)
"БАЛКАН ОДИТ" ООД вече използва специализиран одиторски софтуер EASY CHECK - разработен от "АДА СОФТ-ОДИТ". ...
9. Одиторски услуги
(Съдържание/Клиенти на фирмата)
ОСНОВНИ ИЗВЪРШЕНИ ОДИТИ: „БУЛГАРКОНФ” АД, гр. Пловдив - италианско дружество - произвежда облеклата и колекциите на “Mason’s”, “Powel”, “Billboard”; "ПАЛИЕТИ КОНФЕКЦИОНИ" ООД, гр. ...
10. Консултанска дейност
(Съдържание/Консултанска дейност)
Консултации от независим одитор по казуси, свързани с националното законодателство в областта на счетовоството и независимия финансов одит. Консултации, относно прилагането на националните и международни ...
11. Одит на проекти
(Съдържание/Одиторски услуги)
... на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта.  За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел "контакти".   Одиторският ангажимент за ...
12. Доклад за прозрачност 2010
('Некатегоризирани статии')
Регистриран одитор, д.е.с. 216, издадена от ИДЕС ГОДИНА Информация за Регистриран одитор 1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор " ...
13. Начало
('Некатегоризирани статии')
... ООД Вие получавате: Бързи, ефективни и отговорни консултации на място за всяка Ваша нужда от одитора на фирмата; Постоянен достъп до актуална информация за измененията в счетоводното, данъчното и ...
14. За фирмата
('Некатегоризирани статии')
... одитори и съдружници в дружеството са: Роза Стоянова Георгиева, (Диплом № 0216/1993г), която се занимава с одит на Годишни финансови отчети на дружества, регистрирани по търговския закон, дружества с ...