Български (България)English (United Kingdom)
Търсене

Търсене

Търсене само в:

Ключова дума одиторски услуги

Общо 11 резултата са открити.

1. Доклад за прозрачност за 2012г.
(Съдържание/Последни новини - English (United Kingdom))
... за текущо наблюдение, свързани с проверка на изпълнените одиторски процедури, включени в одиторските програми за всеки обект на одит. Целта на проверката е да се установи спазването и изпълнението на одиторските ...
2. За фирмата
('Некатегоризирани статии')
... счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти, ИДЕС 2002г. Персоналът на фирмата спазва принципите на почтеност, обективност, независимост и конфиденциалност. Той е получил и поддържа ...
3. Доклад за прозрачност за 2012г.
(Съдържание/Последни новини)
... за текущо наблюдение, свързани с проверка на изпълнените одиторски процедури, включени в одиторските програми за всеки обект на одит. Целта на проверката е да се установи спазването и изпълнението на одиторските ...
4. ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2011 ГОДИНА
(Съдържание/Последни новини)
... за текущо наблюдение, свързани с проверка на изпълнените одиторски процедури, включени в одиторските програми за всеки обект на одит. Целта на проверката е да се установи спазването и изпълнението на одиторските ...
5. Доклад за прозрачност 2010
(Съдържание/Последни новини)
Регистриран одитор, д.е.с. 216, издадена от ИДЕС ГОДИНА Информация за Регистриран одитор 1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор " ...
ЦЕНИ ЗА ОДИТ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ПРОГРАМИ - според бюджета на програмата или по договаряне.СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ - ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В ЕВРО БРОЙ ДОКУМЕН- ТИ/Счето- водни статии ...
7. Одиторски услуги
(Съдържание/Клиенти на фирмата)
ОСНОВНИ ИЗВЪРШЕНИ ОДИТИ: „БУЛГАРКОНФ” АД, гр. Пловдив - италианско дружество - произвежда облеклата и колекциите на “Mason’s”, “Powel”, “Billboard”; "ПАЛИЕТИ КОНФЕКЦИОНИ" ООД, гр. ...
8. Одит на проекти
(Съдържание/Одиторски услуги)
... на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта.  За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел "контакти".   Одиторският ангажимент за ...
9. Доклад за прозрачност 2010
('Некатегоризирани статии')
Регистриран одитор, д.е.с. 216, издадена от ИДЕС ГОДИНА Информация за Регистриран одитор 1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор " ...
10. Начало
('Некатегоризирани статии')
... социално законодателство; Високо качество на одита извършен съгласно изискванията на Международните одиторски стандарти; Конфиденциалност и професионално поведение; Разумни цени на услугите;   ...
11. За фирмата
('Некатегоризирани статии')
... счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти, ИДЕС 2002г. Персоналът на фирмата спазва принципите на почтеност, обективност, независимост и конфиденциалност. Той е получил и поддържа ...