Български (България)English (United Kingdom)
Търсене

Търсене

Търсене само в:

Ключова дума and

Общо 20 резултата са открити.

1. НОВ ОДИТОРСКИ СОФТУЕР EASY CHECK
(Съдържание/Последни новини - English (United Kingdom))
"БАЛКАН ОДИТ" ООД вече използва специализиран одиторски софтуер EASY CHECK - разработен от "АДА СОФТ-ОДИТ".
2. Консултанска дейност
(Съдържание/Клиенти на фирмата - English (United Kingdom))
„СОФТРИКО - БГ” ЕООД –производство на трикотаж; „АГЕНОР – 3” ООД – търговия с недвижими имоти, проучване и добив на скални материали; „СТОУН КОМПЮТЪРС” АД – бизнес партньор на IBM, хардуер ...
3. Консултанска дейност
(Съдържание/Консултанска дейност - English (United Kingdom))
Консултации от независим одитор по казуси, свързани с националното законодателство в областта на счетовоството и независимия финансов одит. Консултации, относно прилагането на националните и международни ...
4. Счетоводни услуги
(Съдържание/Счетоводни услуги - English (United Kingdom))
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ: Eжедневно оперативно счетоводство на производствени дейности, строителство, търговия, транспорт, селско стопанство, кооперации, туризъм, организации с нестопанска цел, бизнес услуги, ...
5. Одит на годишни отчети
(Съдържание/Одиторски услуги - English (United Kingdom))
"Балкан Одит" ООД предлага одит, съгласно Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит в Република България  на междинни и годишни финансови отчети.
6. Одит на консолидирани отчети
(Съдържание/Одиторски услуги - English (United Kingdom))
Съгласно закона за счетоводството консолидираните финансови отчети на предприятията майки подлежат на задължителен независим финансов одит. Задължително се одитират и всички включени в консолидацията ...
7. Начало
('Некатегоризирани статии')
„БАЛКАН ОДИТ” ООД предоставя услуги изключително в областа на независимия финансов одит, счетоводното отчитане и изготвянето на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации.   От „БАЛКАН ОДИТ” ...
8. Начало
('Некатегоризирани статии')
„БАЛКАН ОДИТ” ООД предоставя услуги изключително в областа на независимия финансов одит, счетоводното отчитане и изготвянето на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации.   От „БАЛКАН ОДИТ” ...
9. За фирмата
('Некатегоризирани статии')
„Балкан Одит” ООД е специализирана фирма в областта на финансовия одит, счетоводството и консултантските услуги в областта на данъчното законодателство и социалното осигуряване. Занимаваме се ...
10. За фирмата
('Некатегоризирани статии')
„Балкан Одит” ООД е специализирана фирма в областта на финансовия одит, счетоводството и консултантските услуги в областта на данъчното законодателство и социалното осигуряване. Занимаваме се ...
11. НОВ ОДИТОРСКИ СОФТУЕР EASY CHECK
(Съдържание/Последни новини)
"БАЛКАН ОДИТ" ООД вече използва специализиран одиторски софтуер EASY CHECK - разработен от "АДА СОФТ-ОДИТ".
12. Консултанска дейност
(Съдържание/Клиенти на фирмата)
„СОФТРИКО - БГ” ЕООД –производство на трикотаж; „АГЕНОР – 3” ООД – търговия с недвижими имоти, проучване и добив на скални материали; „СТОУН КОМПЮТЪРС” АД – бизнес партньор на IBM, хардуер ...
13. Одиторски услуги
(Съдържание/Клиенти на фирмата)
... от ЕС и Евроатом - 'EC - SARNET: A Proposal of Network of Excellence for a Sustanable Integretion of Eurapean Research on Severe Accident Phenomenology and Management'; ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ...
14. Консултанска дейност
(Съдържание/Консултанска дейност)
Консултации от независим одитор по казуси, свързани с националното законодателство в областта на счетовоството и независимия финансов одит. Консултации, относно прилагането на националните и международни ...
15. Счетоводни услуги
(Съдържание/Счетоводни услуги)
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ: Eжедневно оперативно счетоводство на производствени дейности, строителство, търговия, транспорт, селско стопанство, кооперации, туризъм, организации с нестопанска цел, бизнес услуги, ...
16. Одит на проекти
(Съдържание/Одиторски услуги)
... одит на проект се извършва съгласно:    Международните стандарти за свързаните услуги - International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400  Ангажименти за извършване на предварително съгласувани ...
17. Одит на годишни отчети
(Съдържание/Одиторски услуги)
"Балкан Одит" ООД предлага одит, съгласно Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит в Република България  на междинни и годишни финансови отчети.
18. Одит на консолидирани отчети
(Съдържание/Одиторски услуги)
Съгласно закона за счетоводството консолидираните финансови отчети на предприятията майки подлежат на задължителен независим финансов одит. Задължително се одитират и всички включени в консолидацията ...
19. Начало
('Некатегоризирани статии')
„БАЛКАН ОДИТ” ООД предоставя услуги изключително в областа на независимия финансов одит, счетоводното отчитане и изготвянето на годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации.   От „БАЛКАН ОДИТ” ...
20. За фирмата
('Некатегоризирани статии')
„Балкан Одит” ООД е специализирана фирма в областта на финансовия одит, счетоводството и консултантските услуги в областта на данъчното законодателство и социалното осигуряване. Занимаваме се ...