Български (България)English (United Kingdom)
 
Login

Home

"BALKAN Audit" Ltd. is Bulgarian company which provides services exclusively in the field of independent financial audit, financial reporting and the preparation of annual financial statements and annual tax returns.From "Balkan Audit" Ltd. you will receive:

Fast, efficient and responsible advice to place of your every need by the experts of the company;
Continuous access to updated information on changes in accounting, tax and social legislation;
High quality auditing services conducted in accordance with the International Auditing Standards;
Confidentiality and professional behavior;
Reasonably priced services;


Our clients operate in various industries: of light and heavy industry, tourism, finance, construction, energy, wholesale and retail, design, health, culture, science and more.
 

Петя Георгиева Георгиева - синдик

We are sorry!
There is no translation at the moment!
 

Audit of projects edit

ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС     

        "Балкан Одит" ООД има значителен опит в одитирането на проекти, финансирани от Европейския съюз, от Евроатом и от българските държавни институции. Работим с всички видове бенефициенти и оперативни програми - с издаване на доклад до Управляващия орган или директно до финансиращата институция - ЕК, Евроатом и т.н., както на български така и на английски език. Цената на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта.  За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел "контакти".

 

Одиторският ангажимент за одит на проект се извършва съгласно:

 

 Международните стандарти за свързаните услуги - International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400  Ангажименти за извършване на предварително съгласувани процедури по отношение на финансова информация, както са публикувани от МФС;

-     в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители, издаден от МФС. Въпреки че според МССУ 4400, безпристрастността не е сред изискванията за ангажиментите за предварително съгласувани процедури, Договарящият орган изисква от Одитора да отговаря на изискванията за безпристрастност, както са изложени в Етичния кодекс. 

-   съгласно Условията на Договора за безвъзмездна помощ  и изискванията на Управляващия орган.

 

Цената на одиторската услуга е по договаряне, в зависимост от заложеното в бюджета на проекта.  За изготвяне на оферта се свържете с нас по телефона или чрез раздел "контакти".

 

 

Подкрепа за микро и малки предприятия COVID 19

We are sorry!
There is no translation at the moment!
 

NEW: WE ARE USING EASY CHECK MEMBRAND - AUDITING SOFTWARE

BALKAN AUDIT Ltd now uses specialized audit software EASY CHECK MEMBRAND- developed by ADA SOFT-AUDIT
 

Recent news