Български (България)English (United Kingdom)
За фирмата

За фирмата


„Балкан Одит” ООД е специализирана фирма в областта на финансовия одит, счетоводството и консултантските услуги в областта на данъчното законодателство и социалното осигуряване.

Занимаваме се с одит на Годишни финансови отчети на дружества, регистрирани по търговския закон, дружества с нестопанска цел и одит на научни разработки, инвестиционни и бизнес проекти от 1993г. в различни икономически отрасли: външна и вътрешна търговия, промишленост, строителство и проектиране, селско стопанство, интелектуална собственост, международен транспорт, научно-изследователска дейност, туризъм, дейности в областта на културата и изкуството и др. Дружеството ни има утвърден имидж на пазара, като коректен партньор изграждащ трайни взаимоотношения със своите клиенти.

Дипломирани експерт счетоводители - регистрирани одитори и съдружници в дружеството са:
Роза Стоянова Георгиева, (Диплом № 0216/1993г), която се занимава с одит на Годишни финансови отчети на дружества, регистрирани по търговския закон, дружества с нестопанска цел и одит на научни разработки, инвестиционни и бизнес проекти от 1993г.
Петя Георгиева Георгиева, (Диплом № 0764/2012г), която е управител и работи в дружеството от неговото създаване придобива правата на регистриран одитор през 2012г.
От 2014г. Петя Георгиева е и синдик, включена в списъка на действащите синдици към Министерство на правосъдието. - Удостоверение синдик

Сертификати на регистрирания одитор Роза Стоянова Георгиева:
  • Удостоверение за участие в семинар на тема „Международни счетоводни стандарти”, издаден от Проект „Капиталови Пазари” на американската агенция за международно развитие; 2000г.;
  • Сертификат за одит на пенсионно-осигурителни фондове – Institute of Certified Public Accountants in Bulgaria 2000г.;
  • Сертификат за извършване на независим финансов одит по международните счетоводни стандарти и международните одиторски стандарти, ИДЕС 2002г.

Персоналът на фирмата спазва принципите на почтеност, обективност, независимост и конфиденциалност. Той е получил и поддържа уменията и компетентността, изисквани за изпълнение на задълженията му. Във фирмата е създадена система за непрекъснато професионално образование, за обучение на персонала в съответствие с насоките на МССК 1 „Контрол на качеството за фирми, които извършват одити и прегледи на финансови отчети, и други ангажименти за изразяване на увереност и свързани по съдържание услуги”,  разработени да осигурят на персонала познанията и изискванията, необходими за изпълнение на задълженията им и за израстването  на компанията.

Нашите клиенти могат да разчитат на високия професионализъм на нашите експерти за осигуряването на одиторски, счетоводни и консултантски услуги. Желаем да работим за развитието на одита в България и за утвърждаване доброто име на професията регистриран одитор, която практикуваме като предоставяме висококачествени услуги на нашите клиенти.