Български (България)English (United Kingdom)
Консултанска дейност

Консултанска дейност

  • Консултации от независим одитор по казуси, свързани с националното законодателство в областта на счетовоството и независимия финансов одит.
  • Консултации, относно прилагането на националните и международни счетоводни стандарти, международните одиторски стандарти и други.
  • Консултации, свързани със счетоводното отчитане на проекти по европейски и български програми.