Български (България)English (United Kingdom)
Цени

Цени на одиторски и счетоводни услуги

ЦЕНИ ЗА ОДИТ НА ГФО НА ИНДИВИДУАЛНИ И КОНСОЛИДИРАНИ ОТЧЕТИ НА ФИРМИ: МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА!

 

ЦЕНИ ЗА ОДИТ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ПРОГРАМИ: СПОРЕД БЮДЖЕТА НА ПРОГРАМАТА!

 

ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ФИРМИ, ВОП И ВОД, ВНОС И ИЗНОС - СПОРЕД брой обработени документи или абонамент.

ЦЕНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПО НСС ИЛИ ПО МСС (МСФО) -МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА!

СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ - цената се определя от изразходваното работно време!