Български (България)English (United Kingdom)
Search

Search

Search Only:

Search Keyword ГФО

Total: 6 results found.

1. Доклад за прозрачност за 2012г.
(Съдържание/Последни новини - English (United Kingdom))
...  Одит-ГФО       51082.64    лв. Договорна процедура      0      лв. други         9281.76     0   Общият обем на приходите на ""Счетоводна ...
2. Accounting Services
(Съдържание/Pages - English (United Kingdom))
ACCOUNTING SERVICES: Daily operational accounting activities of production, construction, trade, transport, agriculture, cooperatives, tourism, non-profit organizations, business services, patent activities ...
3. Доклад за прозрачност за 2012г.
(Съдържание/Последни новини)
...  Одит-ГФО       51082.64    лв. Договорна процедура      0      лв. други         9281.76     0   Общият обем на приходите на ""Счетоводна ...
4. ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2011 ГОДИНА
(Съдържание/Последни новини)
... услуги, различни от посочените Общият обем на приходите на "БАЛКАН ОДИТ" ООД от дейността му през 2011 година е 86119,31 лева, в т.ч.: Одит-ГФО 85702,71 лв. Договорна ...
ЦЕНИ ЗА ОДИТ НА ГФО НА ИНДИВИДУАЛНИ И КОНСОЛИДИРАНИ ОТЧЕТИ НА ФИРМИ: МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА!   ЦЕНИ ЗА ОДИТ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ПРОГРАМИ: СПОРЕД БЮДЖЕТА НА ...
6. Счетоводни услуги
(Съдържание/Счетоводни услуги)
... дължимите данъци, съгласно декларациите, изготвяне на ГФО, консолидирани отчети, статистически отчети. ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА: Преглед и обработка на трудови книжки, изготвяне ...