Български (България)English (United Kingdom)
Search

Search

Search Only:

Search Keyword консултации

Total: 10 results found.

1. Доклад за прозрачност за 2012г.
(Съдържание/Последни новини - English (United Kingdom))
... с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените Общият обем на приходите на "БАЛКАН ОДИТ" ООД от дейността му през 2012 година е 60364.40 лева, в т.ч.: ...
2. Accounting Services
(Съдържание/Pages - English (United Kingdom))
ACCOUNTING SERVICES: Daily operational accounting activities of production, construction, trade, transport, agriculture, cooperatives, tourism, non-profit organizations, business services, patent activities ...
3. Доклад за прозрачност за 2012г.
(Съдържание/Последни новини)
... с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените Общият обем на приходите на "БАЛКАН ОДИТ" ООД от дейността му през 2012 година е 60364.40 лева, в т.ч.: ...
4. ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА 2011 ГОДИНА
(Съдържание/Последни новини)
... на ИДЕС . 9. Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други ...
5. Доклад за прозрачност 2010
(Съдържание/Последни новини)
Регистриран одитор, д.е.с. 216, издадена от ИДЕС ГОДИНА Информация за Регистриран одитор 1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор " ...
... КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ПО НСС ИЛИ ПО МСС (МСФО) -МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА! СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ - цената се определя от изразходваното работно време!      ...
7. Одиторски услуги
(Съдържание/Клиенти на фирмата)
... рафинирано масло; "АЛДАГОТ" ООД - производство и търговия с месо и месни продукти; "РАЕВ КОНСУЛТ" ЕООД - консултации и одит при използването на бетонови смеси; "АРКАДИЯ 2004" ООД - ...
8. Консултанска дейност
(Съдържание/Консултанска дейност)
Консултации от независим одитор по казуси, свързани с националното законодателство в областта на счетовоството и независимия финансов одит. Консултации, относно прилагането на националните и международни ...
9. Счетоводни услуги
(Съдържание/Счетоводни услуги)
... контрагенти, анализ на ДДС дневници и декларации. ПЪЛНО АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ: Включително: седмично посещение при клиента на място за получаване на документи,за консултации, ...
Регистриран одитор, д.е.с. 216, издадена от ИДЕС ГОДИНА Информация за Регистриран одитор 1. Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор " ...