Български (България)English (United Kingdom)
Search

Search

Search Only:

Search Keyword проекти

Total: 8 results found.

1. Accounting Services
(Съдържание/Pages - English (United Kingdom))
ACCOUNTING SERVICES: Daily operational accounting activities of production, construction, trade, transport, agriculture, cooperatives, tourism, non-profit organizations, business services, patent activities ...
2. The company
('Uncategorised Content')
"Balkan Audit" Ltd. is a specialized company in the field of audit, tax and advisory services. We deal with the audit of the annual financial statements of companies registered under commercial law, non ...
ЦЕНИ ЗА ОДИТ НА ГФО НА ИНДИВИДУАЛНИ И КОНСОЛИДИРАНИ ОТЧЕТИ НА ФИРМИ: МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТА!   ЦЕНИ ЗА ОДИТ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ПРОГРАМИ: СПОРЕД БЮДЖЕТА НА ...
4. Одиторски услуги
(Съдържание/Клиенти на фирмата)
... - внос , износ и търговия на едро и дребно с авточасти; "ДРОМЕАС БГ" АД - гр. София - производство и търговия с мебели; „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ” ООД, гр. София, - проектиране строителство и строителен ...
5. Консултанска дейност
(Съдържание/Консултанска дейност)
... счетоводни стандарти, международните одиторски стандарти и други. Консултации, свързани със счетоводното отчитане на проекти по европейски и български програми.  ...
6. Счетоводни услуги
(Съдържание/Счетоводни услуги)
... патентни дейности и др.; Счетоводство на проекти по присъединителните фондове.Изготвяне и подаване на ДДС дневници и декларации, изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план, получаване и обработка ...
7. Одит на проекти
(Съдържание/Одиторски услуги)
ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС              "Балкан Одит" ООД има значителен опит в одитирането на проекти, финансирани от Европейския съюз, от Евроатом и от българските държавни институции. Работим с всички ...
През последните 7 години "БАЛКАН ОДИТ" ООД започна да се занимава активно с одит на проекти по Европейски и Български програми.  При необходимост от консултация или одит на проект можете да ни пишете ...